Genel Bilgiler

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Anabilim Dalımız, 1982 yılında üniversite bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 1997 yılına kadar eğitim dili İngilizce olarak devam etmiş daha sonrasında ise eğitim dili Türkçe olmuştur. Ayrıca, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde 1998 yılında kurulmuş ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.  Eğitim fakülteleri ile ilgili yapılan son değişikliklerle birlikte Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde iki farklı programda eğitim verilmektedir. Anabilim dalının öncelikli amacı orta okul ve liselere matematik öğretmeni yetiştirmektir. Dört yıllık program sonunda lisans derecesiyle mezun olan öğrenciler, ortaokul ve liselere matematik öğretmeni olarak atanabildiği gibi, üniversitelerin enstitülerine bağlı matematik anabilim dallarında matematik eğitimi anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girebilmekte ve bu alanlarda akademisyen olabilmektedirler. Anabilim dalımızın vizyonu, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri mezuniyetlerinin ardından ortaokul ve liselerde “İlköğretim Matematik Öğretmeni” veya “Matematik Öğretmeni” olarak görev yapmaktadırlar. Şimdiye kadar mezun ettiği bini aşkın öğrencinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı' na bağlı orta okullarda, kolej ve özel eğitim kurumlarında matematik öğretmeni veya idareci olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte  birçok mezun akademik kariyerine ilgi ve yönelimine göre yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etmektedir. Mezunlarımız içerisinde farklı üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak çalışanlar da bulunmaktadır.  

Anabilim Dalımız vizyon olarak Türkiye’nin her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi iyi bilen ve bu işi severek yapan, öğretmenler yetiştirerek, eğitimin, toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmeyi benimsemiştir. Bu amaç ve vizyonla Anabilim Dalımız Lisans,  Türkiye' de ilk defa açılan Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere 3 farklı seviyede eğitim vermektedir. 

Lisans programına kaydolmayı düşünen ve halen kayıtlı öğrencilerimizin lisans yönetmeliğini dikkatlice incelemelerinde fayda bulunmaktadır. Birçok öğrenci formu, etkinlik duyuruları ve fakültemiz hakkında güncel bilgilere fakültemiz web sitesinden erişim mümkündür. 

Anabilim Dalımız öğrenci-öğretim görevlisi-üniversite işbirliğine ve iletişimine önem vermektedir. Bu amaca yönelik olarak her sınıf için bir öğrenci temsilcisi öğrenciler tarafından seçilmektedir. Bununla birlikte derslerinde başarılı, iletişim becerileri yüksek ve çalışkan iki öğrencimiz Anabilim Dalımızda kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmaktadır.

Anabilim dalımızı daha iyi tanımak için Göztepe Kampüsünde yer alan Anabilim Dalımızı ziyaret edebilir, görevli öğretim üyesi ve öğretim görevlileri ile görüşebilirsiniz.

Matematik Öğretmenliği programı hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Doktora Programı:

Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programı, Matematik eğitimcilerinin Matematik alanı, Matematik öğretimi ve eğitimi alanında araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Tezli  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Matematik alanı ve/veya Matematik Eğitimi mezunu olmaları, öğretmenlik deneyimine sahip olmaları ve araştırma yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları beklenir.  Doktora programının hedefi Matematik Eğitiminde uzmanlaşmak ve üniversitelerde öğretim elemanı olmak isteyen araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi  Anabilim Dalı öğretim görevlilerimiz tarafından verilen dersler ve danışmanlıklarla yürütülmektedir. Başvurular her yıl bir kere Mayıs-Haziran aylarında  alınmakta olup Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir (Eğitim Bilimleri Enstitüsü için tıklayınız). Her iki programda da eğitimin ilk yılını ders dönemi oluşturmaktadır. 

Prof. Dr. Ahmet Ş. Özdemir- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz. Program hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz. You can detailed information about the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here.

 

Matematik Öğretmenliği Programı tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz. Program hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz. You can detailed information about the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here.

 


Bu sayfa Mathematics Teacher Education tarafından en son 06.03.2020 13:46:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM